Tình Hình Covid Ngày Hôm Nay

Jump khổng lồ subpage...

Bạn đang xem: Tình hình covid ngày hôm nay

News-Virtual Local Assistance Center+Centro de Asistencia Local Virtual+Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến Địa Phương+網絡地方援助中心+Press Room+

TRANG THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của San Jose là Điểm Đến mang đến Mọi Nhu Cầu đề nghị Hỗ Trợ và Nguồn Thông Tin Trợ Giúp về COVID-19: Trung Tâm Trợ Giúp Trực Tuyến (VLAC) của TP hỗ trợ phần lớn dạng lên tiếng, từ thể nghiệm Coromãng cầu virút, giúp đỡ tài chủ yếu, phân phân phát thực phđộ ẩm cho tới huấn nghệ và những trợ giúp không giống. Trang mạng của VLAC này cũng đều có phiên bạn dạng tiếng Tây Ban Nha, giờ đồng hồ Việt, cùng giờ Hoa.

COVID-19 (CORONAVIRUS) CẬP NHẬT

BÁO CÁO NHANH #177 – Hoạt Động Ứng Phó với Khôi Phục tương quan mang đến COVID19

NGÀY/GIỜ BÁO CÁO:ngày 8 tháng Chín, 2021, 2 giờ trưa

Cập nhật tự Cơ Quan Dịch Vụ/Điều Hành Hoạt Động của Thành Phố San José

Thành Phố Thúc Đẩy Chương thơm Trình Chích Ngừa Bắt Buộc: Ngày từ bây giờ Thành Phố ra thông báo về câu hỏi xúc tiến thực hiện Giai Đoạn 2 của Cmùi hương Trình Chích Ngừa Bắt Buộc so với các nhân viên TP. Bất kỳ nhân viên cấp dưới như thế nào cho ngày 30 mon Chín, 2021 vẫn không được xác minc là đang chích đề phòng COVID-19 hoặc không có miễn trừ y tế hoặc tôn giáo được chấp thuận hoàn toàn có thể bị cách xử lý kỷ cơ chế chấp thuận, lên tới mức với bao gồm cả việc xong xuôi Việc có tác dụng. Thành Phố thực hiện biện pháp này nhằm mục tiêu đảm bảo môi trường thao tác bình an cho những nhân viên, bảo vệ mọi cộng đồng mà bọn họ phục vụ tương tự như để ủng hộ cho các cố gắng chích dự phòng của Quận Hạt. Là một cơ quan công cộng, TP nên làm tnóng gương trong vấn đề ngăn ngừa sự lây nhiễm của COVID-19 với các trở thành chủng của nó.

Vắc-xin COVID-19, Xét Nghiệm, Truy Vết với Các Dịch Vụ Hỗ Trợ

Không Cần Lấy Hẹn Để Chích Ngừa COVID-19: Các vị trí chích vắc-xin được liệt kê sau đây ko yên cầu lấy hứa trước. Vắc-xin sẽ được chích miễn giá tiền, ko cần có bảo đảm cùng chứng tỏ chứng trạng nhập cảnh. Bất kỳ bạn nào tự 12 tuổi trlàm việc lên gần như hội tụ đủ ĐK. Có nhân viên trên địa điểm để thông dịch cùng cung cấp cho những người khuyết tật. Chúng tôi khuyến nghị những cá thể ý muốn chích phòng ngừa mang lại trước tối thiểu một tiếng trước giờ tạm dừng hoạt động. Ngày với địa điểm chích ngừa bổ sung liên tục được cập nhật, vui vẻ truy cập trang mạng www.sccfreevax.org để biết thông tin tiên tiến nhất.

Xem thêm:

**ã gồm liều thứ 3 dành riêng cho những người kết đủ điều kiện. Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall** 2542 Monterey Highway, Gate D, San José 95111 Thứ đọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 1 tiếng trưa đến 8 tiếng về tối. Thứ Năm-Thứ đọng Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ sáng mang lại 5 giờ đồng hồ chiều. Thứ Bảy, ngày 11 tháng Chín, 8:30 sáng cho 3:45 chiều. Valley Specialty Center 751 S. Bascom Ave., Building Q, San José 95128 Thứ đọng Tư-Thứ đọng Sáu, ngày 8-10 mon Chín, 9:30 sáng đến 5 tiếng chiều. Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 North White Rd., San José 95127 Thứ Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 mon Chín, 9 giờ sáng sủa cho 6 giờ chiều. North East Medical Services 1870 Lundy Ave., San José 95131 Thđọng Tư cùng Thứ đọng Sáu, ngày 8 cùng 10 mon Chín, 2 tiếng đồng hồ trưa mang lại 4 giờ chiều. Sun Pharmacy 2559 S. King Rd., San José 95122 Thứ Tư-Thứ đọng Sáu, ngày 8-10 mon Chín, 9 giờ sáng sủa mang đến 4 tiếng chiều. Thứ Bảy, ngày 11 mon Chín, 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Advance San José Pharmacy 2331 Montpelier Dr., Suite A-10, San José 95116 Thứ đọng Tư-Thứ Sáu, ngày 8-10 tháng Chín, 9 giờ sáng cho 5:30 chiều. Rocketship Mosaic 950 Owsley Ave., San José 95122 Thứ đọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 4 giờ đồng hồ chiều cho 7 giờ đồng hồ buổi tối. Rocketship Discovery 370 Wooster Ave., San José 95116 Thứ Tư, ngày 8 mon Chín, 2 tiếng đồng hồ trưa cho 5 giờ chiều. Trường Tiểu Học Glen View** 600 Eighth St., Gilroy 95020 Thứ đọng Tư, ngày 8 mon Chín, 1:30 trưa mang lại 7 giờ về tối. DePaul Health Center** 18550 DePaul Dr., Morgan Hill 95037 Thứ Tư, ngày 8 mon Chín, 12 giờ trưa mang lại 3:45 chiều. Thđọng Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 8:30 sáng cho 3:45 chiều. Trường Tiểu Học Montague 750 Laurie Ave., Santa Clara 95054 Thứ đọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 1:30 trưa mang đến 7 giờ đồng hồ về tối. Medical Offices of Dan Hopner, MD 2060 Aborn Rd., Ste. 100, San José 95121 Thđọng Năm-Thứ Sáu, ngày 9-10 mon Chín, 10 giờ phát sáng đến 2 giờ trưa. Rocketship Fuerza Community Prep 70 S. Jackson Ave., San José 95116 Thứ đọng Năm, ngày 9 mon Chín, 4 giờ chiều đến 7 giờ đồng hồ buổi tối. Trường Trung Học Del Mar** 1224 Del Mar Ave., San José 95128 Thđọng Năm, ngày 9 mon Chín, 2 giờ trưa đến 5:30 chiều. Trường Trung Học Alpha: Cindy Avitia 1881 Cunningđam mê Ave sầu., San José 95122 Thứ đọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 tiếng chiều đến 7 tiếng buổi tối. Trường Trung Học Christopher 850 Day Rd., Gilroy 95020 Thđọng Năm, ngày 9 tháng Chín, 4 tiếng chiều mang lại 7:30 tối. Lusamerica 16840 Railroad Ave sầu., Morgan Hill 95037 Thứ Năm, ngày 9 tháng Chín, 11:30 sáng mang đến 1:30 trưa. Story Road Hub** 1775 Story Rd., San José 95122 Thđọng Sáu, ngày 10 mon Chín, 3 giờ chiều mang đến 7:30 tối. Thđọng Bảy, ngày 11 mon Chín, 9h sáng sủa đến 4 tiếng chiều. Siren 1415 Koll Circle, #108, San José 95112 Thđọng Sáu, ngày 10 mon Chín, 4:30 chiều mang đến 7:30 buổi tối. Daily Bread 231 Sunset Ave sầu., Sunnyvale 94086 Thđọng Sáu, ngày 10 tháng Chín, 10 giờ sáng đến 1 giờ đồng hồ trưa. Iglesias Ni Cristo 1260 Story Rd., San José 95122 Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng mang lại 5 tiếng chiều. Buena Vista: Children’s Musical Theater** Bãi Đậu Xe FoodMaxx 1545 Parkmoor Ave., San Jose 95128 Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng mang đến 3h chiều. Trường Tiểu Học O.B. Whaley 2655 Alvin Ave., San José 95121 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ sáng mang lại 4 tiếng chiều. Homestead Bowl 20990 Homestead Rd., Cupertino 95014 Thđọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 4 tiếng chiều đến 7 tiếng buổi tối. Sunnyvale Shelter 999 Hamlin Ct., Sunnyvale 94089 Thứ Bảy, ngày 11 mon Chín, 12 tiếng đồng hồ mang lại 1 giờ trưa. Lịch Hẹn Xét Nghiệm cho Tuần Này: Xét nghiệm theo định kỳ hẹn vẫn tiếp tục được cung ứng trên khu Santa Clara County Fairgrounds, cùng những vị trí lưu lại đụng chỉ xét nghiệm theo hứa vào tuần cho tới trên San José, Gilroy, Milpitas, với Mountain View. Những ai ko làm cho hứa hẹn trước vẫn được đón nhận tại những vị trí xét nghiệm quốc bộ tới với ko lấy hứa hẹn trước trên Gilroy cùng San José. Quý vị rất có thể đem hẹn bước đầu từ bỏ bảy ngày trước thời gian ngày xét nghiệm cho đến Khi toàn bộ kế hoạch hứa đã có được đem không còn qua trang mạng www.sccfreekiểm tra.org. Lịch hẹn trên địa điểm Fairgrounds hiện tại vẫn còn đấy trống đến năm ngày trước thời điểm ngày xét nghiệm. Tất cả những vị trí này những xét nghiệm miễn giá thành. San José Santa Clara County Fairgrounds Expo Hall 2542 Monterey Hwy., San José 95111 (Cổng D) Thứ Năm-Thứ Hai hàng tuần, 8:30 sáng sủa mang lại 3:45 chiều. Thđọng Ba-Thứ đọng Tư hàng tuần, 12:30 trưa mang đến 8 giờ đồng hồ buổi tối. San José Santa Clara Valley Health Center East Valley 1993 McKee Rd., San José 95116 Thứ Bảy và Chủ Nhật sản phẩm tuần, 8:30 sáng cho 4 giờ đồng hồ chiều. Mountain View El Camino Healthcare District Testing 2495 Hospital Dr., Mountain View 94040 Thứ Hai-Thứ đọng Sáu sản phẩm tuần, 7 giờ chiếu sáng đến 7 giờ tối. Các Địa Điểm Xét Nghiệm Đi Bộ Tới Và Không Lấy Hẹn Trước: Không đề nghị làm cho hẹn San José

Nhà Thờ Emmanuel Baptist 467 N. White Rd., San José 95127 Thđọng Ba-Thđọng Sáu hàng tuần, 9h sáng đến 6 tiếng chiều.

San José Bay Area Community Health – Monterey Clinic 5504 Monterey Hwy., San José 95138 Thđọng Tư sản phẩm tuần, 8 giờ đồng hồ mang lại 10 giờ chiếu sáng. Thđọng Bảy hàng tuần, 9 giờ cho 11 giờ tạo sáng.

Gilroy South County Annex (trước đấy là Trường Tiểu Học Antonio del Buono) 9300 Wren Ave., Gilroy 95020 Thứ Năm-Thđọng Sáu sản phẩm tuần, 10 giờ chiếu sáng mang lại 4:30 chiều.

Các Địa Điểm Đặt Xe Buýt Xét Nghiệm Lưu Động: Xét nghiệm theo kế hoạch hứa hẹn, tuy nhiên có thể nhấn người đi ngang ké vô nếu vẫn còn đấy thời hạn trống. Ghi danh để thừa nhận ID bệnh nhân trường hợp cần thiết mang lại Việc xét nghiệm bên trên xe buýt lưu hễ này. Quý vị có thể triển khai trực tuyến qua trang mạng lhi.care/covidtesting hoặc qua Smartphone theo số 1-888-634-1123. San José Valley Water 5750 Almaden Expy., San José 95118 Thứ đọng Tư, ngày 8 tháng Chín, 10 giờ chiếu sáng mang lại 6 giờ chiều. San José OptumServe tại Nhà Thờ Tafatolu 2510 Alvin Ave., San José 95121 Thứ Năm, ngày 9 mon Chín, 10 giờ phát sáng cho 6 giờ đồng hồ chiều. Gilroy OptumServe tại Gilroy Civic Center 7351 Church Street, Gilroy 95020 Thứ đọng Sáu-Chủ Nhật mặt hàng tuần, 10 giờ sáng mang lại 6 giờ đồng hồ chiều. Milpitas OptumServe sầu tại Milpitas Community Center 457 E. Calaveras Blvd., Milpitas 95035 Thứ đọng Hai cùng Thđọng Năm sản phẩm tuần, 10 giờ phát sáng đến 6 tiếng chiều. Mountain View OptumServe tại Downtown Parking Lot 12 460 Bryant St., Mountain View 94041 Thứ đọng Bảy, ngày 11 tháng Chín, 10 giờ phát sáng cho 6 tiếng chiều.

Các vị trí xét nghiệm của quận phân tử hỗ trợ dịch vụ xét nghiệm COVID-19 miễn giá thành bất cứ tình trạng nhập cảnh cùng ko phải hướng đẫn của chưng sĩ. Đối cùng với những người không tồn tại các triệu triệu chứng COVID-19, Quận Hạt hiện cung cấp các địa điểm xét nghiệm trong bên với địa điểm xét nghiệm tài xế mang lại. Những người dân có triệu chứng sẽ được lý giải cho các vị trí xét nghiệm lái xe cho nhằm giảm tài năng lan truyền cho tất cả những người khác.Theo điều lệnh của Quận Hạt, tất cả những khối hệ thống chăm sóc sức khỏe bắt buộc cung ứng hình thức dịch vụ xét nghiệm miễn tổn phí cho tất cả những người có triệu hội chứng, những người đã xúc tiếp với 1 trường hợp lây nhiễm COVID-19 đã có xác thực, cùng tất cả nhân viên cấp dưới thiết yếu. Để biết thêm đọc tin về các quyền xét nghiệm, vui lòng xem trang Các Câu Hỏi Thường Gặp của công ty chúng tôi.Tất cả những vị trí xét nghiệm được ghi lại bên trên phiên bản đồ dùng trên trang mạng của Quận Hạt tại www.sccfreechạy thử.org. Trang mạng này còn có sẵn bởi giờ Anh, giờ đồng hồ Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Hoa, và tiếng Phi. Quý vị cũng rất có thể mày mò thông tin bằng phương pháp điện thoại tư vấn mang lại số 2-đối chọi.