Tin tức mới nhất về covid

lucidrhythms.comlifornia vẫn theo dõi dữ liệu để ráng rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Bạn đang xem: Tin tức mới nhất về covid

Trên trang này, quý vị đang tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và dữ liệu nguồn về lucidrhythms.com mắc, lucidrhythms.com tử vong và tín đồ được xét nghiệm


tài liệu không được report vào cuối tuần hoặc dịp lễ của đái bang. Tài liệu này được xử lý vào trong ngày đầu tiên cuối cùng tuần hoặc ngày lễ và được update tại đây vào ngày tiếp theo. Tỷ lệ tỷ lệ dân số đã tiêm vắc-xin được tính bằng phương pháp lấy số dân đã tiêm một liều hoặc đủ liều vắc-xin chia cho số dân đủ điều kiện tiêm vắc-xin.Tỷ lệ phần trăm dân số vẫn tiêm vắc-xin sẽ được cập nhật liên tục nhờ công tác điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tiểu bang đang được thực hiện. Tỷ lệ xác suất này hoàn toàn có thể khác với dữ liệu được report bởi những cơ quan lại y tế có thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Tất cả mức trung bình hàng ngày là mức vừa đủ của 7 ngày.Các vắc-xin đã tiêm có thời hạn trễ là 7 ngày.Các lucidrhythms.com mắc có thời hạn trễ là 8 ngày.Số lucidrhythms.com tử vong có thời gian trễ là 22 ngày do báo cáo chậm.Các xét nghiệm có thời gian trễ là 1 ngày.Dữ liệu về lucidrhythms.com mắc cùng lucidrhythms.com tử vong từ các quận Los Angeles và San Diego có thời gian trễ là thêm một ngày.Dữ liệu xét nghiệm từ bỏ quận Los Angeles có thời gian trễ là 1 trong ngày.Các mẫu số dân số được áp dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn bạn nằm trong đoán trước về số lượng dân sinh của Sở Tài chính lucidrhythms.comlifornia đến năm 2020.Các lucidrhythms.com xét nghiệm có công dụng dương tính dựa vào mức mức độ vừa phải 7 ngày mà không tồn tại thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế nơi công cộng lucidrhythms.comlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp ngăn ngừa căn bệnh nặng, cứu vãn sống và bớt sự truyền nhiễm của COVID-19. Càng không ít người tiêm vắc-xin thì kĩ năng vi-rút lây lan, bỗng biến cùng thậm chí có khả năng trở nên nguy khốn hơn đang càng phải chăng đi. Vắc-xin đang giúp xong đại dịch này.
các lucidrhythms.com COVID-19 trong tứ tháng qua từ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy hại mắc COVID-19 lucidrhythms.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi kể lại. Số lucidrhythms.com mắc sản phẩm tuần bên trên 100 nghìn bạn Số lucidrhythms.com mắc trên 100 nghìn bạn (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nói lại Đã tiêm vắc-xin nhưng chưa tiêm mũi kể lại không tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số lucidrhythms.com không tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: UCOUNT Số lucidrhythms.com đã tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: VCOUNT Số lucidrhythms.com vẫn tiêm mũi nhắc lại trên 100 nghìn người: BCOUNT Số lucidrhythms.com nhập viện bởi COVID-19 trong bốn tháng qua từ bỏ BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, người chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ nhập viện vì mắc COVID-19 lucidrhythms.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm mũi nói lại. Số lucidrhythms.com nhập viện mặt hàng tuần trên một triệu con người Số lucidrhythms.com nhập viện trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin cùng tiêm mũi nhắc lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nói lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số lucidrhythms.com nhập viện không tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số lucidrhythms.com nhập viện sẽ tiêm mũi nhắc lại trên một triệu người: VCOUNT những lucidrhythms.com tử vong bởi vì COVID-19 trong bốn tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE mang lại END_IMPACT_DATE, fan chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tử vong bởi COVID-19 lucidrhythms.como hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm mũi đề cập lại. Số lucidrhythms.com tử vong mặt hàng tuần trên một triệu con người Số lucidrhythms.com tử vong bên trên một triệu con người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin với tiêm mũi nhắc lại Đã tiêm vắc-xin nhưng không tiêm mũi nói lại chưa tiêm vắc-xin dữ liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số lucidrhythms.com tử vong chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số lucidrhythms.com tử vong đã tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT Số lucidrhythms.com tử vong sẽ tiêm mũi nói lại bên trên một triệu người: BCOUNT

Dữ liệu mối cung cấp về số lucidrhythms.com không được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số lucidrhythms.com nhập viện với lucidrhythms.com tử vong


lucidrhythms.com mắc, lucidrhythms.com vào viện hoặc tử vong đang tiêm vắc-xin là lucidrhythms.com mắc, nhập viện hoặc tử vong xảy ra ở tín đồ đã tiêm hai liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một lần uống Johnson & Johnson tối thiểu 2 tuần trước lúc người kia có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.lucidrhythms.com mắc sẽ tiêm mũi kể lại, lucidrhythms.com nhập viện hoặc tử vong là lucidrhythms.com mắc vẫn tiêm mũi nói lại, lucidrhythms.com vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở người đã tiêm mũi vắc-xin nói lại hoặc bức tốc vào hoặc sau ngày 13 tháng 8 năm 2021, tối thiểu 2 tuần trước lúc người kia có công dụng xét nghiệm dương tính cùng với COVID-19. lucidrhythms.com mắc, lucidrhythms.com nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là lucidrhythms.com mắc, vào viện hoặc tử vong xẩy ra ở fan chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu thiết bị này áp dụng dữ liệu của các người từ bỏ 12 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua.Các biểu đồ này còn có độ trễ dữ liệu. Bài toán đối chiếu những lucidrhythms.com mắc COVID-19 (bao tất cả cả nhập viện với tử vong) và tình trạng tiêm chủng ra mắt trên các đại lý hàng tuần, nên góp phần gây ra một vài chậm trễ. Điều này kết phù hợp với độ trễ vào việc report tự nhiên các lucidrhythms.com mắc cùng nhập viện, với số liệu về lucidrhythms.com tử vong gồm độ trễ phệ hơn.Chúng tôi update các biểu vật dụng mỗi Thứ bốn hàng tuần. Khi chúng tôi xuất bạn dạng các biểu đồ vật này:Biểu vật dụng về lucidrhythms.com mắc và nhập viện tất cả độ trễ 17 ngày.Biểu trang bị về lucidrhythms.com tử vong bao gồm độ trễ 24 ngày.Chúng tôi vứt bỏ một số dữ liệu không đầy đủ gần đây để phản nghịch ánh đúng chuẩn các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi sẽ theo dõi quá trình tiêm chủng cho người dân lucidrhythms.comlifornia trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận cùng toàn tè bang

Số lucidrhythms.com mắc cùng lucidrhythms.com tử vong

lucidrhythms.comlifornia tất cả 8,381,196 những lucidrhythms.com lây nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn đến 84,700 lucidrhythms.com tử vong.


Số lucidrhythms.com lây truyền được xác nhận ở lucidrhythms.comlifornia Số lucidrhythms.com nhiễm được xác thực ở Quận REGION total_confirmed_lucidrhythms.comses tổng số lucidrhythms.com truyền nhiễm được xác thực new_lucidrhythms.comses lucidrhythms.com mắc bắt đầu (tăng new_lucidrhythms.comses_delta_1_day) new_lucidrhythms.comses lucidrhythms.com mắc new (giảm new_lucidrhythms.comses_delta_1_day) lucidrhythms.comses_per_100k_7_days lucidrhythms.com mắc bên trên 100 nghìn bạn (mức trung bình trong 7 ngày) Ngày theo từng quá trình Ngày report Mọi thời điểm 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE
tỉ trọng số lucidrhythms.com mắc vừa phải 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE lucidrhythms.com Mắc: lucidrhythms.comSES Mức vừa phải 7 ngày Số lucidrhythms.com mắc bên trên 100 nghìn tín đồ lucidrhythms.com Mắc Ngày theo từng quy trình tiến độ Ngày report Đang hóng xử lý tài liệu không tương đối đầy đủ trong đông đảo ngày gần đây
> những lucidrhythms.com tử vong được xác thực ở lucidrhythms.comlifornia Số lucidrhythms.com tử vong được chứng thực ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng thể lucidrhythms.com tử vong được xác thực new_deaths lucidrhythms.com tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths lucidrhythms.com tử vong new (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số lucidrhythms.com tử vong trên 100 nghìn bạn (mức trung bình 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi lúc 6 mon 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ thành phần tử vong trung bình 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE lucidrhythms.com Tử Vong: DEATHS Mức mức độ vừa phải 7 ngày Số lucidrhythms.com tử vong trên 100 nghìn fan lucidrhythms.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày báo cáo Đang chờ xử lý tài liệu không vừa đủ trong gần như ngày cách đây không lâu
Số liệu cấp thiết hiện đúng mực những chuyển đổi thực tế mỗi ngày vì những hiệu quả này bao hàm các lucidrhythms.com mắc từ bỏ trước cho tới ngày hôm qua.Ngày sự khiếu nại là ngày dự con kiến sẽ ra mắt sự kiện.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được report cho Sở Y Tế công cộng lucidrhythms.comlifornia.Số lucidrhythms.com mắc bao gồm cả rất nhiều người của phòng tù của tiểu bang với liên bang, các cơ sở thuộc cơ quan Thi Hành phép tắc Di Trú cùng Hải quan Hoa Kỳ, những cơ sở kìm hãm của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở lucidrhythms.comi quản Bệnh Viện đái Bang.Dữ liệu từ các quận Los Angeles với San Diego có thời gian trễ là 1 ngày.Số lucidrhythms.com âm thế đã tử vong theo báo cáo có nghĩa là phần đông lucidrhythms.com tử vong cơ mà trước này được cho là vì COVID-19 được xác định là không liên quan đến COVID-19.Các mẫu mã số dân số trong số biểu đồ gia dụng này phía bên trong dự báo về dân số của Sở Tài chính lucidrhythms.comlifornia mang lại năm 2020.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nàng Thơ Xứ Huế Thùy Chi, Nàng Thơ Xứ Huế


Xét nghiệm COVID-19

Tổng số hiệu quả xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 trên lucidrhythms.comlifornia là 147,584,393, tăng 1,107,545 xét nghiệm so với tổng số của cách nay đã lâu đó. Tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính trong 7 ngày qua là 2.9%.


> toàn bô xét nghiệm ngơi nghỉ lucidrhythms.comlifornia toàn bô xét nghiệm sinh hoạt Quận REGION total_tests_performed tổng số xét nghiệm được tiến hành new_tests_reported số xét nghiệm new được báo cáo (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm new được report (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi lúc 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ xét nghiệm vừa đủ 7 ngày trên 100 ngàn người: 7DAY_AVERAGE tổng số Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa phải 7 ngày Số lucidrhythms.com xét nghiệm bên trên 100 nghìn bạn Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý dữ liệu không đầy đủ trong hầu hết ngày vừa mới đây
> Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính sinh hoạt lucidrhythms.comlifornia Tỉ lệ hiệu quả xét nghiệm dương tính nghỉ ngơi Quận REGION test_positivity_7_days tỉ lệ xét nghiệm dương tính (tỉ lệ vào 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng so với 7 từ lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days bớt so cùng với 7 ngày trước hầu hết lúc 6 tháng 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE xác suất xét nghiệm dương tính vào 7 ngày: 7DAY_POSRATE phần trăm xét nghiệm dương tính: POSRATE tỷ lệ xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử lý Tỉ lệ trong 7 ngày dữ liệu không không hề thiếu trong gần như ngày cách đây không lâu
Ngày xét nghiệm là ngày thực hiện xét nghiệm.Ngày báo cáo là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế nơi công cộng lucidrhythms.comlifornia. Không có dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước ngày 5 tháng 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm hoàn toàn có thể không khớp với tổng thể ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được xem bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân chia cho tổng số xét nghiệm phân tử vẫn thực hiện. Tỷ lệ dương tính bao hàm cả các người trong phòng tù của tè bang cùng liên bang, những cơ sở thuộc phòng ban Thi Hành chính sách Di Trú với Hải quan lại Hoa Kỳ, các cơ sở nhốt của công an Tư Pháp Hoa Kỳ và các cơ sở của Sở lucidrhythms.comi quản Bệnh Viện tiểu Bang.Dữ liệu xét nghiệm trường đoản cú quận Los Angeles có thời gian trễ là một ngày.Tỷ lệ dương tính vẫn được báo cáo trước đó là mức vừa phải trong 14 ngày.Các mẫu mã số dân số trong số biểu thứ này bên trong dự báo về dân số của Sở Tài bao gồm lucidrhythms.comlifornia mang lại năm 2020.

Nhập viện

Tổng số lucidrhythms.com nhập viện vì chưng nhiễm COVID-19 đã xác nhận tại lucidrhythms.comlifornia là 4,233, a decrease of 186 so với tổng số lucidrhythms.com bệnh lý của ngày trước đó. Tổng số bệnh nhân ICU do những lucidrhythms.com lây nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại lucidrhythms.comlifornia là 817, a decrease of 22 so với tổng số của từ lâu đó.


> Số người mắc bệnh nhập viện vị mắc COVID-19 sống lucidrhythms.comlifornia Số người mắc bệnh nhập viện do mắc COVID-19 nghỉ ngơi Quận REGION Số người mắc bệnh ICU vì chưng mắc COVID-19 sống lucidrhythms.comlifornia Số bệnh nhân ICU vì chưng mắc COVID-19 sinh sống Quận REGION TOTAL Số người bị bệnh nhập viện bởi vì mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh nhập viện rộng so với tổng cộng của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người bệnh nhập viện hơn so với tổng thể của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số người bệnh ICU vày mắc COVID-19 CHANGE nhiều người bị bệnh ICU hơn so với tổng số của cách nay đã lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của cách đây không lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU đông đảo lúc 6 mon 90 ngày Ngày báo cáo Mức vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa đủ 14 ngày của số người bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số chóng tại ICU sinh sống lucidrhythms.comlifornia Số nệm tại ICU sống Quận REGION TOTAL chóng tại ICU còn trống CHANGE những giường tại ICU còn trống rộng so với tổng thể của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít nệm tại ICU còn trống hơn so với tổng số của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày report Vào DATE đã gồm tổng số VALUE giường tại ICU còn trống. Phần lớn lúc 6 tháng 90 ngày