Run Out Of Time Là Gì

Sẵn sàng du học tập – Trong giờ đồng hồ Anh, “for a long time”, “on time”, ‘run out of time” lần lượt tức là khoảng thời gian dài, đúng giờ, không còn thời gian.Bạn đang xem: Run out of time là gì

1. On time: đúng giờ

– You must be here on time.

Bạn đang xem: Run out of time là gì

Đang xem: Out of time là gì

Bạn vẫn xem: “Run Out Of Time Là Gì ? Những nhiều Từ tiếng Anh Đi tức thời Với 'Time'

Bạn một mực phải có mặt ở phía trên đúng giờ.

2. For a long time: khoảng thời gian dài

– I haven’t met him for a long time.

Tôi đang không gặp mặt anh ấy từ tương đối lâu rồi.

3. Time after time: lần này mang đến lần khác

– nam giới forgets to vì chưng homework time after time.

Nam quên làm bài bác tập về nhà hết lần này tới lần khác.

4. Pressed for time: không có không ít thời gian

I’m a bit pressed for time at the moment. Vị you mind if we have the meeting tomorrow?

Tôi không có không ít thời gian vào tầm này. Anh có phiền nếu chúng ta họp vào ngày mai không?

5. Run out of time: không thể thời gian

– We’ve run out of time on this project.

Chúng tôi không thể thời gian cho dự án này nữa.

6. No time khổng lồ lose: không có thời gian nhằm lãng phí

– There’s no time to lose. We’ve got to get going.

Không còn thời hạn để lãng phí nữa. Bọn họ phải vào cuộc thôi.

7 . Have spare time: có thời hạn rảnh

– What vì chưng you bởi in your spare time?

Bạn làm cái gi khi nhàn nhã rỗi?

8. Take your time: bình tĩnh

– Take your time answering the question.

Xem thêm:

*

9. Make good time: có tác dụng điều gì đấy nhanh hơn bạn nghĩ

Chúng tôi đã chấm dứt sớm hơn dự con kiến – chỉ mất một giờ để mang lại đây.

10. Just in time: vừa kịp lúc

– They arrived just in time for the wedding.

Họ đến vừa kịp đám cưới.

11. High time: đúng thời điểm

– It’s high time you got a job!

Đã mang lại lúc các bạn phải kiếm bài toán làm rồi. (Lưu ý: dùng thì quá khứ đơn sau high time).

12. Keep time: đúng giờ

– My watch doesn’t keep good time.

Đồng hồ của mình chạy sai giờ lắm.

13. Behind the times: lờ lững tiến độ, đi sau thời đại

– He’s so behind the times. He still plays records. Can you believe it?

Anh ấy thật lạc hậu, tiếng vẫn nghe đĩa hát. Các bạn có tin nổi không?

14. Overtime: tiền làm thêm không tính giờ

– The firm is cutting back on overtime.

Công ty vẫn cắt sút tiền có tác dụng thêm giờ.

15. Time zone: múi giờ

– The UK is in a different time zone from the rest of Europe.

16. In your own time: làm cho điều gì mà không phải lo về thời gian

– I’ll fix the car in my own time!

Tôi sẽ sửa xe pháo mà không hẳn vội!

17. Time on your side: trẻ với còn nhiều thời gian ở phía trước

Bạn còn nhiều thời hạn ở phía trước, bởi vì vậy bạn tránh việc cảm thấy bị áp lực đè nén khi ra quyết định cho sự nghiệp bây giờ.