Phát âm e trong tiếng anh

Mục Lục bài bác Viết

Cách phát âm chữ E trong tiếng Anh chuẩn chỉnh nhấtChữ E trong tiếng Anh gồm mấy bí quyết phát âm
Cách phân phát âm chữ E trong giờ đồng hồ Anh chuẩn nhất

Chữ E trong giờ Anh có nhiều cách đọc khác nhau, thỉnh thoảng khiến người đọc dễ dàng nhầm lẫn cùng dẫn đến đọc sai. Vậy tất cả cách nào nhằm ghi nhớ bí quyết đọc tương tự như cách phân phát âm của chữ E này.

Bạn đang xem: Phát âm e trong tiếng anh

Sau đây là 7 bí quyết phát âm chữ E mà chúng ta cũng có thể tham khảo nhé.

Xem thêm:

Chữ E trong tiếng Anh gồm mấy giải pháp phát âm

Chữ E thường xuyên được đọc là /e/Ex:

– beg /beg/ (v) van xin

– bell /bel/ (n) chuông

– kiểm tra /tʃek/ (n) hóa đơn

– dress /dres/ (n) chiếc váy

– everyone /ˈevriwʌn/ (n) phần nhiều người

– ketchup /ˈketʃʌp/ (n) nước sốt cà chua

– lender /ˈlendər/ (n) fan cho vay

– men /men/ (n) những người bọn ông

– mess /mes/ (n) sự bừa bộn

– met /met/ (v) gặp gỡ (quá khứ của meet)

– neck /nek/ (n) cổ

– net /net/ (n) lưới

– sketch /sketʃ/ (n) phác hoạ họa

– step /step/ (n) bước

– găng tay /stres/ (n) áp lực

– ten /ten/ (n) số 10

– twelve /twelv/ (n) số 12

Chữ E gọi là /i:/ khi nó đứng trước các chữ loại e, i, a, y

– conceive /kənˈsiːv/ (v) bày tỏ

– deceive /dɪˈsiːv/ (v) lừa dối

– miễn phí /fri:/ (adj) miễn phí

– key /ki:/ (n) chìa khóa

– knee /ni:/ (n) đầu gối

– please /pli:z/ (v) làm ơn

– receive /rɪˈsiːv/ (v) nhận

– tea /ti:/ (n) trà

– tease /ti:z/ (v) trêu ghẹo

– tee /ti:/ (n) điểm phân phát bóng (trong môn golf)

– three /θriː/ (n) số 3

– tree /tri:/ (n) dòng cây

* những trường đúng theo ngoại lệ

– early /ˈɜːrli/ (adj) sớm

– earn /ɜːn/ (v) kiếm

– pearl /pɜːl/ (n) ngọc trai

Chữ E được đọc là /eɪ/ lúc nó đứng trước ak, at, i, y

– break /breɪk/ (n) giờ ngủ giải lao

– convey /kənˈveɪ/ (v) siêng chở

– great /greɪt/ (a) giỏi vời

– hey /heɪ/ (thán từ) này, chào

– steak /steɪk/ (n) thịt bò bịt tết

– survey /ˈsɜːrveɪ/ (n) cuộc khảo sát

– veil /veɪl/ (n) mạng bít mặt

Chữ E được gọi là /ɜ:/ khi nó đứng trước chữ r

– deserve /dɪˈzɜːrv/ (v) xứng đáng

– her /hɜ:r/ (det) cô ấy

– merge /mɜːrdʒ/ (v) kết hợp, sáp nhập

– per /pɜːr/ (prep) mỗi

– personnel /ˌpɜːrsənˈel/ (n) nhân sự

– purchase /ˈpɜːrtʃəs/ (v) sở hữu sắm

– serve /sɜ:rv/ (v) phục vụ

– service /ˈsɜːrvɪs/ (n) dich vụ

– term /tɜ:rm/ (n) điều khoản, học kỳ

– terminate /ˈtɜːrmɪneɪt/ (v) chấm dứt, kết thúc

Chữ E được hiểu là /er/ khi nó đứng trước ar

– bear /ber/ (n) con gấu

– pear /per/ (n) trái lê

– swear /swer/ (v) thề

– tear /ter/ (v) xé toạc

Chữ E được gọi là /ju:/ lúc nó đứng trước u, w

– feudal /ˈfjuːdəl/ (adj) phong kiến

– few /fju:/ (a) một vài

– mew /mju:/ (n) giờ mèo kêu

– phew /fju:/ (thán từ) chao ôi, ghê quá (dùng để diễn tả sự quá bất ngờ hoặc khi chúng ta mệt mỏi)

Chữ E còn được phát âm là /u:/ lúc nó đứng trước u, w

– chew /tʃuː/ (v) nhai

– flew /flu:/ (v) bay (quá khứ của Fly)

– neutral /ˈnuːtrəl/ (adj) trung lập

– new /nuː/ (adj) mới

– rheumatism /ˈruːmətɪzəm/ (n) dịch thấp khớp

Để luyện giải pháp phát âm giờ anh chữ E, chúng ta cũng có thể vào trang lucidrhythms.com là sử dụng phần mềm izy speak nhằm luyện.

Với technology hiện đại dìm diện phát âm đứng đến từng chữ cái, thu âm và đối chiếu kết quả sẽ giúp bạn nâng cao được kỹ năng phát âm của chính bản thân mình đó.

*

========

Nếu các bạn hoặc người thân, đồng đội có nhu yếu học giờ Anh thì nhớ là giới thiệu chúng tôi nhé. Để lại tin tức tại phía trên để được bốn vấn: