In an effort to là gì

Các bạncó biết quanh đó cách sử dụng TRY HARD hay TRY ONE’S BEST để nỗ lực làm 1 việc nào đấy thì mình gồm có cụm nào sửa chữa mà góp mem dành được điểm cao hơn nữa nhiều chưa? thuộc lucidrhythms.com học bài học tuyệt vời bên dướinhé

1. TRY ONE"S BEST TO do STH : tức là ai đó cố gắng nỗ lực hết sức mình để làm gì. Hoặc khi hy vọng khen ngợi các kết quả hay yên ủi ai đó, các bạn đều rất có thể dùng giải pháp nói này.Bạn vẫn xem: In an effort to lớn là gì

Example: Daughter, don’t be sad if you can’t win the game lucidrhythms.comause you tried your best.

(Con gái đừng bi thiết nếu con không giành thành công vì cho dù sao con đã và đang chơi hết sức mình rồi).

Bạn đang xem: In an effort to là gì

Example: You should have tried your best to be the best student of the year.

(Chắc hẳn cậu đã cố gắng hết bản thân để trở nên sinh viên xuất sắc tốt nhất của năm).

2. BEND OVER BACKWARDS: to try very hard to vì something good or helpful - thành ngữ này thường dùng để mô tả phần lớn nỗ lực để giúp đỡ hãylàmhài lòng một ai đó. Thành ngữ này ghi nhận các nỗ lực một biện pháp tích cực.

Example: He bent over backwards to lớn get us tickets for the concert.

(Anh ấy tra cứu mọi cách để mua được vé xem buổi hòa nhạc cho cái đó tôi).

Example: I bent over backward, trying lớn defend her. I don"t know what else I can bởi for her.

=> Bend over backward(s) còn đồng nghĩa với lean over backward(s) đó mem:

Example: Dad leant over backwards so as not to lớn embarrass Stasia"s new boyfriend.

(Bố cố gắng để ko làm chúng ta trai mới của Stasia cảm thấy khó xử).

Xem thêm:

3. A DETERMINED EFFORT = a very serious and thorough effort - 1 cố gắng quyết trọng điểm cao

Example: Mike has been making a determined effort to lớn save money.

(Mike đang nỗ lực cố gắng hế mình để tiết kiệm ngân sách và chi phí tiền)


*

4. A CONCERTED EFFORT = a determined effort, usually made by several people working together. - 1 cố gắng có sự kết hợp của nhìều người

Example: We made a concerted effort khổng lồ meet all our deadlines this week.

( cửa hàng chúng tôi đã có sự phối kết hợp cùng nhau để kịp hạt chót vào tuần này.)

5. A JOINT EFFORT = done by 2 or more people- cố gắng chung sức

Example: I couldn’t have done it on my own - it was truly a joint effort

(một bản thân tôi chẳng thể tự làm cho hết được - đây thực sự là 1 trong nỗ lực thông thường sức)

6. A TEAM EFFORT = done by a group of people - nỗ lực cố gắng của toàn đội

Example: The manager congratulated the sales force on their magnificent team effort.

( quản lý đã chúc mừng nỗ lực tuyệt vời của toàn cục phòng gớm doanh)

7. A VALIANT EFFORT = a brave effort in the face of great difficulty- 1 cố gắng nỗ lực dũng cảm, can đảm

Example: Meena has made a valiant effort to lớn keep up with work despite her illness.

( Meena đã có một nỗ lực gan dạ để đuổi kịp với guồng công việc bất chấp cho việc cô ấy bị ốm)

8. STRENUOUS EFFORT = attempts requiring a lot of effort or energy- 1 cố gắng ráng sức, tích cực

Example: Strenuous efforts were made lớn prevent the story from reaching the papers.

( những cố gắng nỗ lực vất vả đang được thực hiện để ngăn chặn mẩu truyện này lộ diện trên sách vở và giấy tờ )

9. GIVE IT ONE’S BEST SHOT = make an attempt that is worthy of admiration- nỗ lực cố gắng hết mình để gia công việc gì

Example: Although Kerry didn’t succeed in breaking the record, he gave it his best shot.

( tuy nhiên Kerry không thành công trong việc phá kỉ lục nhưng lại anh ấy đã cố gắng nỗ lực hết mức độ mình)

10. PHYSICAL EXERTION = hard physical effort- cố gắng nỗ lực thể hóa học hết mình

Example: I’m exhausted - I’m not used lớn so much physical exertion.

( tôi kiệt sức thực sự - tôi chưa quen với câu hỏi phải sử dụng nhiều nỗ lực cố gắng thể chất cố kỉnh này)

Like cùng Follow fanpage facebook lucidrhythms.com English Centre để update thêm những từ vựng và Sample mẫu HOT nhất trong IELTS!

Tham gia ngay cộng đồng IELTS SPEAKING trên lucidrhythms.com : https://bitly.vn/1vby để cập nhật các bài học cũng như đề thi IELTS mới nhất từ cộng đồng chúng ta học viên của lucidrhythms.com.