Giá cổ phiếu vietnam airline

*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu vietnam airline

Giữ mục đích chủ lực vào giao thông mặt hàng ko toàn quốc, trải qua rộng 20 năm không kết thúc trở nên tân tiến, Vietphái mạnh Airlinelucidrhythms.com đang khẳng định vị chũm là 1 Hãng lucidrhythms.comản phẩm không giang lucidrhythms.comơn có quy mô chuyển động thế giới cùng có khoảng cỡ tại Quanh Vùng. Năm năm ngoái lưu lại bước ngoặt Khủng của Vietnam Airlinelucidrhythms.com khi thừa nhận đổi khác quy mô vận động thanh lịch chủ thể CP, qua đó quan hệ gắn thêm bó cùng với những cổ đông được diễn đạt khỏe khoắn với nhập vai trò đặc biệt đối với lucidrhythms.comự trở nên tân tiến bền bỉ của Vietnam Airlinelucidrhythms.com.

Xem đồ dùng thị kỹ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch lucidrhythms.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông to & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình lucidrhythms.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông bự và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi đổi nhân lucidrhythms.comự
Chỉ tiêu
*
Trước lucidrhythms.comau
*
Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm:

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán lucidrhythms.comản phẩm cùng CCDV 7,6trăng tròn,709,151 8,262,172,235 7,528,056,454 6,598,387,657
*

Xem không hề thiếu
Tổng gia tài lưu lại động thời gian ngắn 9,493,367,015 8,612,129,318 7,862,670,520 8,198,977,700
Chỉ tiêu tài chính Trước lucidrhythms.comau
EPlucidrhythms.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROlucidrhythms.com (%)
GOlucidrhythms.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch lucidrhythms.comale Trướclucidrhythms.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận lucidrhythms.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

(*) Lưu ý: Dữ liệu được lucidrhythms.com tổng phù hợp từ bỏ những mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với những nhà đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu trách nhiệm trước các rủi ro nào vì áp dụng các tài liệu này.
*