Điểm sàn đại học công nghiệp

lucidrhythms.com Đại học Công nghiệp Hà Nội ra mắt điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 theo cách tiến hành xét tuyển chọn dựa vào kết quả thi tốt nghiệp thpt năm 2021.

Bạn đang xem: Điểm sàn đại học công nghiệp

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm:


TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

Tiêu chí phụ đồ vật nhất

(Sử dụng khi thí sinh gồm ĐXT đúng bằng Điểm trúng tuyển)

Tiêu chí phụ trang bị hai

(Sử dụng khi thí sinh có ĐTX đúng bởi Điểm trúng tuyển và không thỏa mãn nhu cầu Tiêu chí phụ trang bị nhất)

1

7340101

Quản trị kinh doanh

25.30

Toán > 8.4

Toán = 8.4 và NV≤ 3

2

7340115

Marketing

26.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 2

3

7340201

Tài bao gồm - Ngân hàng

25.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 14

4

7340301

Kế toán

24.75

Toán > 8.0

Toán =8.0 với NV≤ 1

5

7340302

Kiểm toán

25.00

Toán > 8.8

Toán = 8.8 với NV≤ 9

6

7340404

Quản trị nhân lực

25.65

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 5

7

7340406

Quản trị văn phòng

24.50

Toán > 7.6

Toán = 7.6 và NV≤ 5

8

7480101

Khoa học lắp thêm tính

25.65

Toán > 8.4

Toán = 8.4 cùng NV≤ 7

9

7480102

Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu

25.05

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 3

10

7480103

Kỹ thuật phần mềm

25.40

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 3

11

7480104

Hệ thống thông tin

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 cùng NV≤11

12

7480108

Công nghệ kỹ thuật sản phẩm công nghệ tính

25.10

Toán > 8.6

Toán = 8.6 cùng NV≤ 3

13

7480201

Công nghệ thông tin

26.05

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 3

14

7510201

Công nghệ nghệ thuật cơ khí

24.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 1

15

7510203

Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử

25.35

Toán > 8.6

Toán = 8.6 và NV≤ 2

16

7510205

Công nghệ nghệ thuật ô tô

25.25

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 8

17

7510206

Công nghệ nghệ thuật nhiệt

23.90

Toán > 8.2

Toán = 8.2 cùng NV≤ 2

18

7510301

Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử

24.60

Toán > 8.6

Toán = 8.6 với NV≤ 1

19

7510302

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

24.25

Toán > 8.4

Toán = 8.4 với NV≤ 1

20

7510303

Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và TĐH


26.00

Toán > 9.0

Toán = 9.0 cùng NV≤ 1

21

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

22.05

Toán > 7.8

Toán = 7.8 và NV≤ 2

22

7510406

Công nghệ chuyên môn môi trường

20.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 với NV≤ 9

23

7540101

Công nghệ thực phẩm

23.75

Toán > 8.0

Toán = 8.0 và NV≤ 2

24

7540204

Công nghệ dệt, may

24.00

Toán > 6.8

Toán = 6.8 và NV≤ 1

25

7540203

Công nghệ vật liệu dệt, may

22.15

Toán > 7.6

Toán = 7.6 và NV≤ 3

26

7520118

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

23.80

Toán > 8.8

Toán =8.8 với NV≤ 14

27

7519003

Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu

23.45

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 4

28

7510605

Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng

26.10

Toán > 8.2

Toán = 8.2 và NV≤ 5

29

7220201

Ngôn ngữ Anh

25.89

Ngoại ngữ > 9.2

Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1

30

7310104

Kinh tế đầu tư

25.05

Toán > 8.8

Toán = 8.8 cùng NV≤ 4

31

7810101

Du lịch

24.75

Ngữ văn > 6.75

Ngữ văn = 6.75 cùng NV≤1

32

7810103

Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành

24.30

Toán > 8.8

Toán = 8.8 và NV≤ 1

33

7810201

Quản trị khách sạn

24.75

Toán > 9.4

Toán = 9.4 và NV≤ 4

34

7510209

Robot cùng trí tuệ nhân tạo

24.20

Toán > 8.8

Toán = 8.8 cùng NV≤ 5

35

7340125

Phân tích tài liệu kinh doanh

23.80

Toán > 7.8

Toán = 7.8 và NV≤ 3

36

7210404

Thiết kế thời trang

24.55

NV≤ 5

37

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

26.19

NV≤ 2

38

7220209

Ngôn ngữ Nhật

25.81

NV≤ 3

39

7220210

Ngôn ngữ Hàn Quốc

26.45

NV≤ 5