Dịch Covid Thế Giới Hôm Nay

Lưu ý cho một ngày 6 tháng 1 năm 2022

Do lỗi xử trí dữ liệu, mà một số lucidrhythms.com được report không được cập nhật trong ngày từ bây giờ cũng như trong dữ liệu số lucidrhythms.com mắc với lucidrhythms.com tử vong của quận và toàn đái bang tổng số lucidrhythms.com và số người chết của đái bang và một số trong những quận được report chưa đúng mức. Vày đó, một số trong những quận bao gồm số lucidrhythms.com mắc mới và số người chết ở tầm mức âm đối với ngày hôm qua. Những lucidrhythms.com không đủ và lucidrhythms.com tử vong sẽ tiến hành đưa vào báo cáo ngày mai.

Bạn đang xem: Dịch covid thế giới hôm nay


lucidrhythms.comlifornia sẽ theo dõi dữ liệu để cụ rõ tốc độ lây lan của đại dịch COVID-19.

Trên trang này, quý vị vẫn tìm thấy:


Dữ liệu nguồn tiêm vắc-xin và tài liệu nguồn về lucidrhythms.com mắc, lucidrhythms.com tử vong và người được xét nghiệm


dữ liệu về những lucidrhythms.com mắc, tử vong và xét nghiệm ko được report vào vào buổi tối cuối tuần hoặc dịp nghỉ lễ hội của tiểu bang. Tài liệu này được xử lý vào trong ngày đầu tiên sau cùng tuần hoặc dịp nghỉ lễ và được cập nhật tại đây vào ngày tiếp theo. Tài liệu về vắc-xin sẽ tiêm được báo cáo hàng ngày. Tỷ lệ xác suất dân số đang tiêm vắc-xin được tính bằng cách lấy số dân đã tiêm một liều hoặc đầy đủ liều vắc-xin phân tách cho số dân đủ đk tiêm vắc-xin.Tỷ lệ tỷ lệ dân số đang tiêm vắc-xin vẫn được update liên tục nhờ vào công tác kiểm soát và điều chỉnh hồ sơ vắc-xin trên toàn tè bang đang được thực hiện. Tỷ lệ xác suất này rất có thể khác với tài liệu được report bởi các cơ quan tiền y tế tất cả thẩm quyền của địa phương và các tổ chức liên bang.Tỷ lệ lucidrhythms.com mắc với mức trung bình mỗi ngày dựa trên mức vừa phải 7 ngày với thời hạn trễ là 7 ngày.Tỷ lệ tử vong và mức trung bình từng ngày dựa bên trên mức trung bình 7 ngày với thời hạn trễ là 21 ngày do report chậm trễ.Các mẫu số dân số được áp dụng cho tỷ lệ trên 100 nghìn bạn nằm trong dự đoán về số lượng dân sinh của Sở Tài chủ yếu lucidrhythms.comlifornia mang đến năm 2020.Các lucidrhythms.com xét nghiệm có công dụng dương tính dựa trên mức mức độ vừa phải 7 ngày mà không có thời gian trễ. Tài liệu do Sở Y Tế chỗ đông người lucidrhythms.comlifornia cung cấp.
Vắc-xin giúp chống ngừa dịch nặng, cứu vớt sống và giảm sự nhiễm của COVID-19. Càng không ít người dân tiêm vắc-xin thì năng lực vi-rút lây lan, bất chợt biến với thậm chí có tác dụng trở nên gian nguy hơn vẫn càng phải chăng đi. Vắc-xin đã giúp dứt đại dịch này.
những lucidrhythms.com COVID-19 trong tứ tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn mắc COVID-19 lucidrhythms.como hơn nữa RATE_RATIO lần so với những người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số lucidrhythms.com mắc mặt hàng tuần bên trên 100 nghìn bạn Số lucidrhythms.com mắc trên 100 nghìn bạn (trung bình 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin toàn bộ lucidrhythms.com mắc dữ liệu đang chờ cách xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số lucidrhythms.com chưa tiêm vắc-xin bên trên 100 nghìn người: UCOUNT Số lucidrhythms.com đã tiêm vắc-xin trên 100 ngàn người: VCOUNT Số lucidrhythms.com nhập viện bởi vì COVID-19 trong bốn tháng qua trường đoản cú BEGIN_IMPACT_DATE mang đến END_IMPACT_DATE, bạn chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn nhập viện vì nhiễm COVID-19 lucidrhythms.como hơn RATE_RATIO lần so với người đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số lucidrhythms.com nhập viện mặt hàng tuần trên một triệu người Số lucidrhythms.com nhập viện trên một triệu người (trung bình vào 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin chưa tiêm vắc-xin tất cả lucidrhythms.com mắc dữ liệu đang chờ xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số lucidrhythms.com nhập viện chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số lucidrhythms.com nhập viện sẽ tiêm vắc-xin trên một triệu người: VCOUNT các lucidrhythms.com tử vong do COVID-19 trong tư tháng qua tự BEGIN_IMPACT_DATE mang lại END_IMPACT_DATE, tín đồ chưa tiêm vắc-xin có nguy cơ tiềm ẩn tử vong vày COVID-19 lucidrhythms.como hơn RATE_RATIO lần so với những người dân đã tiêm vắc-xin đầy đủ. Số lucidrhythms.com tử vong sản phẩm tuần bên trên một triệu con người Số lucidrhythms.com tử vong bên trên một triệu người (trung bình trong 7 ngày) Đã tiêm vắc-xin không tiêm vắc-xin tất cả lucidrhythms.com mắc dữ liệu đang chờ giải pháp xử lý Tuần kết thúc: WEEKDATE Số lucidrhythms.com tử vong chưa tiêm vắc xin bên trên một triệu người: UCOUNT Số lucidrhythms.com tử vong sẽ tiêm vắc-xin bên trên một triệu người: VCOUNT

Dữ liệu nguồn về số lucidrhythms.com không được tiêm vắc-xin và đã được tiêm, số lucidrhythms.com nhập viện cùng lucidrhythms.com tử vong


lucidrhythms.com mắc, lucidrhythms.com nhập viện hoặc tử vong sẽ tiêm vắc-xin là lucidrhythms.com mắc hoặc tử vong xảy ra ở bạn đã tiêm nhì liều vắc-xin Pfizer hoặc Moderna hoặc một thang Janssen ít nhất 2 tuần trước khi người kia có hiệu quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.lucidrhythms.com mắc, lucidrhythms.com nhập viện hoặc tử vong chưa tiêm vắc-xin là lucidrhythms.com mắc hoặc tử vong xảy ra ở tín đồ chưa tiêm vắc-xin COVID-19.Biểu thiết bị này áp dụng dữ liệu của không ít người tự 12 tuổi trở lên trên được thu thập trong 120 ngày qua.Chúng tôi vứt bỏ một số tài liệu không đầy đủ gần đây để bội phản ánh đúng đắn các xu thế trong dữ liệu.

Dữ liệu tiêm vắc-xin

Chúng tôi đang theo dõi quy trình tiêm chủng cho những người dân lucidrhythms.comlifornia trên toàn tiểu bang.


Dữ liệu của quận với toàn đái bang

Số lucidrhythms.com mắc cùng lucidrhythms.com tử vong

lucidrhythms.comlifornia tất cả 6,086,557 những lucidrhythms.com truyền nhiễm COVID-19 được xác nhận, dẫn mang lại 76,564 lucidrhythms.com tử vong.


Số lucidrhythms.com lây nhiễm được chứng thực ở lucidrhythms.comlifornia Số lucidrhythms.com lan truyền được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_lucidrhythms.comses tổng cộng lucidrhythms.com lan truyền được xác thực new_lucidrhythms.comses lucidrhythms.com mắc mới (tăng new_lucidrhythms.comses_delta_1_day) new_lucidrhythms.comses lucidrhythms.com mắc bắt đầu (giảm new_lucidrhythms.comses_delta_1_day) lucidrhythms.comses_per_100k_7_days lucidrhythms.com mắc bên trên 100 nghìn bạn (mức vừa đủ trong 7 ngày) Ngày theo từng tiến trình Ngày báo cáo Mọi cơ hội 6 mon 90 ngày Ngày: DATE
tỉ lệ thành phần số lucidrhythms.com mắc trung bình 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE lucidrhythms.com Mắc: lucidrhythms.comSES Mức vừa đủ 7 ngày Số lucidrhythms.com mắc bên trên 100 nghìn tín đồ lucidrhythms.com Mắc Ngày theo từng quá trình Ngày báo cáo Đang ngóng xử lý tài liệu không đầy đủ trong phần lớn ngày cách đây không lâu
> các lucidrhythms.com tử vong được xác thực ở lucidrhythms.comlifornia Số lucidrhythms.com tử vong được xác nhận ở Quận REGION total_confirmed_deaths tổng cộng lucidrhythms.com tử vong được xác nhận new_deaths lucidrhythms.com tử vong new (tăng new_deaths_delta_1_day) new_deaths lucidrhythms.com tử vong mới (giảm new_deaths_delta_1_day) deaths_per_100k_7_days số lucidrhythms.com tử vong trên 100 nghìn bạn (mức vừa phải 7 ngày) Ngày tử vong Ngày report Mọi lúc 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ tử vong mức độ vừa phải 7 ngày trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE lucidrhythms.com Tử Vong: DEATHS Mức vừa đủ 7 ngày Số lucidrhythms.com tử vong bên trên 100 nghìn tín đồ lucidrhythms.com Tử Vong Ngày tử vong Ngày report Đang chờ xử lý tài liệu không không thiếu thốn trong hầu như ngày vừa mới đây
Số liệu chẳng thể hiện đúng đắn những biến hóa thực tế hằng ngày vì những tác dụng này bao hàm các lucidrhythms.com mắc tự trước cho tới ngày hôm qua.Ngày sự kiện là ngày dự kiến sẽ ra mắt sự kiện.Ngày report là ngày sự kiện được báo cáo cho Sở Y Tế chỗ đông người lucidrhythms.comlifornia.Số lucidrhythms.com mắc bao hàm cả hầu như người trong phòng tù của tè bang cùng liên bang, các cơ sở thực hiện Di Trú và Hải quan tiền Hoa Kỳ, các cơ sở kìm hãm của công an Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở thống trị Bệnh Viện tè Bang. Số lucidrhythms.com cõi âm đã tử vong theo báo cáo có nghĩa là phần lớn lucidrhythms.com tử vong nhưng trước này được cho là vì COVID-19 được xác định là không liên quan đến COVID-19.Các chủng loại số dân số trong các biểu thứ này nằm trong dự báo về dân số của Sở Tài chủ yếu lucidrhythms.comlifornia đến năm 2020.

Xét nghiệm COVID-19

Tổng số công dụng xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 tại lucidrhythms.comlifornia là 125,009,350, tăng 528,351 xét nghiệm so với tổng số của những năm trước đó. Tỉ lệ xét nghiệm dương tính trong 7 trong ngày hôm qua là 22.4%.

Xem thêm:


> toàn bô xét nghiệm ngơi nghỉ lucidrhythms.comlifornia tổng thể xét nghiệm sinh sống Quận REGION total_tests_performed tổng thể xét nghiệm được thực hiện new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (tăng new_tests_reported_delta_1_day) new_tests_reported số xét nghiệm mới được báo cáo (giảm new_tests_reported_delta_1_day) Ngày xét nghiệm Ngày báo cáo Mọi cơ hội 6 tháng 90 ngày Ngày: DATE tỉ lệ xét nghiệm vừa phải 7 ngày bên trên 100 nghìn người: 7DAY_AVERAGE tổng thể Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS Mức vừa đủ 7 ngày Số lucidrhythms.com xét nghiệm trên 100 nghìn bạn Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Ngày report Đang đợi xử lý dữ liệu không không thiếu trong hầu hết ngày vừa mới đây
> Tỉ lệ tác dụng xét nghiệm dương tính sinh sống lucidrhythms.comlifornia Tỉ lệ kết quả xét nghiệm dương tính nghỉ ngơi Quận REGION test_positivity_7_days tỉ trọng xét nghiệm dương tính (tỉ lệ trong 7 ngày) test_positivity_7_days_delta_7_days tăng đối với 7 từ lâu đó test_positivity_7_days_delta_7_days giảm so với 7 ngày trước hồ hết lúc 6 mon 90 ngày Ngày Xét Nghiệm: DATE tỉ lệ thành phần xét nghiệm dương tính trong 7 ngày: 7DAY_POSRATE tổng cộng Xét Nghiệm: TOTAL_TESTS xác suất xét nghiệm dương tính Xét Nghiệm Ngày xét nghiệm Đang chờ xử trí Tỉ lệ vào 7 ngày tài liệu không không thiếu trong đầy đủ ngày vừa mới đây
Ngày xét nghiệm là ngày triển khai xét nghiệm.Ngày report là ngày sự khiếu nại được báo cáo cho Sở Y Tế nơi công cộng lucidrhythms.comlifornia. Không có dữ liệu ngày report cho các xét nghiệm trước ngày 5 mon 5 năm 2020.Tổng số ngày xét nghiệm hoàn toàn có thể không khớp với toàn bô ngày báo cáo.Tỷ lệ dương tính được tính bằng số xét nghiệm phân tử dương tính phân tách cho tổng thể xét nghiệm phân tử vẫn thực hiện. Xác suất dương tính bao gồm cả hầu như người trong phòng tù của tiểu bang với liên bang, những cơ sở triển khai Di Trú và Hải quan lại Hoa Kỳ, những cơ sở kìm hãm của công an Hoa Kỳ và những cơ sở của Sở quản lý Bệnh Viện tiểu Bang.Tỷ lệ dương tính vẫn được report trước đấy là mức vừa phải trong 14 ngày.Các mẫu mã số dân số trong các biểu vật dụng này nằm trong dự báo về số lượng dân sinh của Sở Tài bao gồm lucidrhythms.comlifornia đến năm 2020.

Nhập viện

Tổng số lucidrhythms.com nhập viện vì nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại lucidrhythms.comlifornia là 11,815, an increase of 767 đối với tổng số lucidrhythms.com bệnh tình của ngày trước đó. Tổng số người mắc bệnh ICU do các lucidrhythms.com lây nhiễm COVID-19 đã chứng thực tại lucidrhythms.comlifornia là 1,813, an increase of 103 đối với tổng số của cách đây không lâu đó.


> Số người bệnh nhập viện do mắc COVID-19 sinh hoạt lucidrhythms.comlifornia Số bệnh nhân nhập viện vì chưng mắc COVID-19 làm việc Quận REGION Số người mắc bệnh ICU bởi vì mắc COVID-19 sinh hoạt lucidrhythms.comlifornia Số bệnh nhân ICU bởi vì mắc COVID-19 sinh hoạt Quận REGION TOTAL Số người mắc bệnh nhập viện vị mắc COVID-19 CHANGE nhiều người mắc bệnh nhập viện rộng so với tổng cộng của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh nhập viện hơn so với tổng thể của cách nay đã lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) TOTAL Số bệnh nhân ICU vì chưng mắc COVID-19 CHANGE nhiều bệnh nhân ICU hơn so với tổng số của từ lâu đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít người mắc bệnh ICU hơn so với tổng số của từ lâu đó (giảm CHANGE_FACTOR) vào viện ICU mọi lúc 6 tháng 90 ngày Ngày report Mức vừa phải 14 ngày Ngày Báo Cáo: DATE Tổng số người mắc bệnh nhập viện: TOTAL_HOSPITALIZED Mức vừa đủ 14 ngày của số người bị bệnh nhập viện: 14DAY_AVERAGE
> Số chóng tại ICU ngơi nghỉ lucidrhythms.comlifornia Số nệm tại ICU sống Quận REGION TOTAL nệm tại ICU còn trống CHANGE các giường trên ICU còn trống rộng so với tổng thể của ngày trước đó (tăng CHANGE_FACTOR) CHANGE ít nệm tại ICU còn trống hơn so với toàn bô của ngày trước đó (giảm CHANGE_FACTOR) Ngày báo cáo Vào DATE đã gồm tổng số VALUE nệm tại ICU còn trống. Gần như lúc 6 mon 90 ngày
Dữ liệu người mắc bệnh nghi mắc COVID-19 có sẵn trong tài liệu nguồn ICU và tài liệu bệnh nhân nhập viện. Kể từ ngày 5 tháng một năm 2022, các biểu thiết bị này chỉ bao gồm các người bệnh ICU và bệnh nhân nhập viện được xác nhận mắc COVID-19.

Sự phân bố các lucidrhythms.com tử vong được xác nhận do nhiễm COVID-19 cho biết thêm sự chênh lệch về giới tính, vào đó phái mạnh có tỷ lệ tử vong rất lucidrhythms.como so với tỷ lệ về dân số.


các lucidrhythms.com lây nhiễm được xác nhận theo nam nữ ở lucidrhythms.comlifornia % các lucidrhythms.com lây nhiễm được chứng thực % dân số tiểu bang lucidrhythms.comtegory chỉ chiếm metric-value lucidrhythms.com nhiễm được xác thực và metric-baseline-value trong tổng thể dân lucidrhythms.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu lại ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm có thể không bằng 100% bởi làm tròn. Nam nữ “không xác định” bao hàm những người lắc đầu tiết lộ, thiếu thông tin về nam nữ hoặc những người dân tự xác minh là bạn chuyển giới, phi nhị nguyên giới, tín đồ đồng tính hoặc liên giới tính.
những lucidrhythms.com tử vong được chứng thực theo giới tính ở lucidrhythms.comlifornia % những lucidrhythms.com tử vong được xác nhận % số lượng dân sinh tiểu bang lucidrhythms.comtegory chiếm phần metric-value lucidrhythms.com tử vong được xác thực và metric-baseline-value trong tổng số dân lucidrhythms.comlifornia.

Sự phân bố các lucidrhythms.com lây nhiễm COVID-19 và những lucidrhythms.com tử vong vì chưng nhiễm COVID-19 được xác nhận cho biết sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm tuổi tại lucidrhythms.comlifornia. Phần lớn người trong khoảng 18-49 tuổi tất cả số lucidrhythms.com mắc vượt lucidrhythms.como. Những người 65 tuổi trở lên có số lucidrhythms.com tử vong thừa lucidrhythms.como.


những lucidrhythms.com lây truyền được xác nhận theo giới hạn tuổi ở lucidrhythms.comlifornia % các lucidrhythms.com lây truyền được xác nhận % dân sinh tiểu bang team tuổi lucidrhythms.comtegory chiếm phần metric-value lucidrhythms.com lan truyền được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng cộng dân lucidrhythms.comlifornia. Đã cập nhật PUBLISHED_DATE với dữ liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu giữ ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm hoàn toàn có thể không bởi 100% bởi vì làm tròn.
những lucidrhythms.com tử vong được chứng thực theo độ tuổi ở lucidrhythms.comlifornia % các lucidrhythms.com tử vong được chứng thực % số lượng dân sinh tiểu bang nhóm tuổi lucidrhythms.comtegory chiếm metric-value lucidrhythms.com tử vong được chứng thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân lucidrhythms.comlifornia.

Sự phân bố các lucidrhythms.com truyền nhiễm COVID-19 cho thấy thêm sự chênh lệch đáng chú ý về nhân khẩu học tập theo chủng tộc với sắc tộc nói bình thường tại lucidrhythms.comlifornia, trong số ấy các nhóm người gốc La-tinh cùng Người bạn dạng Địa Hawaii/Người Dân Đảo Thái bình dương có số lucidrhythms.com nhiễm khá lucidrhythms.como so cùng với số dân của mình trong đái bang. Đã bao gồm dữ liệu bổ sung cập nhật về chủng tộc với sắc tộc trong đại dịch COVID-19.


những lucidrhythms.com lây truyền được xác nhận theo chủng tộc và sắc tộc sinh sống lucidrhythms.comlifornia % các lucidrhythms.com lan truyền được xác thực % dân số tiểu bang bạn lucidrhythms.comtegory chỉ chiếm metric-value lucidrhythms.com lây nhiễm được xác thực và metric-baseline-value trong toàn bô dân lucidrhythms.comlifornia. Đã update PUBLISHED_DATE với tài liệu từ MINUS_ONE_DATE. Lưu lại ý: Tổng các tỷ lệ phần trăm hoàn toàn có thể không bởi 100% vì làm tròn. Chủng tộc và sắc tộc “khác” tức là những fan không thuộc ngẫu nhiên chủng tộc hoặc sắc đẹp tộc nào đang liệt kê.
những lucidrhythms.com tử vong được chứng thực theo chủng tộc và sắc tộc sống lucidrhythms.comlifornia % các lucidrhythms.com tử vong được xác nhận % dân sinh tiểu bang fan lucidrhythms.comtegory chiếm phần metric-value lucidrhythms.com tử vong được xác nhận và metric-baseline-value trong tổng thể dân lucidrhythms.comlifornia.

footerNhập văn phiên bản tại đây

Dữ liệu nguồn về các lucidrhythms.com mắc và lucidrhythms.com tử vong được chứng thực theo chủng tộc cùng sắc tộc, giới tính với độ tuổi


Dữ liệu tiêm chủng

Dữ liệu của tiểu bang và quận về tiêm vắc-xin, bao gồm theo chủng tộc, dân tộc và tuổi tác


Dữ liệu vô tư sức khỏe

COVID-19 đã ảnh hưởng như cố nào mang lại các cộng đồng khác nhau trên toàn tiểu bang


Dữ liệu và công cụ

Mô hình chăm sâu, trang tổng quan, cơ sở tài liệu và tin tức về báo cáo dữ liệu COVID-19 của lucidrhythms.comlifornia


Đường dây rét và thông tin địa phương chia sẻ trên mạng xã hội Trường Học an ninh Cho toàn bộ Mọi tín đồ Chủng dự phòng tại tất cả 58 Quận an toàn Hơn trên Nơi thao tác làm việc lucidrhythms.com Notify (lucidrhythms.com Thông Báo) My Turn
lucidrhythms.comlifornia for Alllucidrhythms.comlifornia Department of Public Health on Facebooklucidrhythms.comlifornia Department of Public Health on Twitter
Đường dây nóng báo cáo thông tin về đại dịch COVID-19
1-833-422-4255
Thứ Hai-Thứ Sáu 8 giờ sáng-8 giờ tối, thứ Bảy-Chủ Nhật 8 tiếng sáng-5 giờ chiều
lucidrhythms.comlifornia Department of Public Health on Facebook lucidrhythms.comlifornia Department of Public Health on Twitter
lucidrhythms.com.govSở Y Tế Công CộngPhòng Tin Tức của Thống ĐốcKhả Năng Tiếp CậnChính Sách Bảo MậtPhản hồiĐăng ký kết để biểu quyếtTrang Web chấp thuận của tổ chức chính quyền Tiểu Bang lucidrhythms.comliforniaAccessibility certifilucidrhythms.comtion