Đại Học Nội Vụ Điểm Chuẩn

Điểm trúng tuyển Đại học Nội vụ năm 2021

Điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển ngôi trường Đại học tập Nội vụ xét theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 như sau:

*
*
*
*
*

Tham khảo điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển trường Đại học Nội vụ năm 2020 như sau:

Ngành họcKhối XTĐiểm chuẩn 2020
Các ngành giảng dạy tại Hà Nội
Quản trị nhân lựcA00, A01, D0120.5
C0022.5
Quản trị văn phòngD0120
C19, C2023
C0022
Luật (chuyên ngành Thanh tra)A00, A01, D0118
C0020
Quản lý đơn vị nướcA01, D0117
C0019
C2020
Chính trị học (Chuyên ngành chính sách công)A01, D0114.5
C0016.5
C2017.5
Lưu trữ học tập (chuyên ngành Văn thư – lưu giữ trữ)D0114.5
C0016.5
C19, C2017.5
Quản lý văn hóa (Chuyên ngành làm chủ di sản văn hóa và trở nên tân tiến du lịch)D01, D1516
C0018
C2019
Văn hóa học(Chuyên ngành văn hóa truyền thống truyền thông)(Chuyên ngành văn hóa truyền thống du lịch)D01, D1516
C0018
C2019
Thông tin – Thư viện(Chuyên ngành quản lí trị thông tin)A01, D0115
C0017
C2018
Xây dựng Đảng và tổ chức chính quyền Nhà nướcA00, D0114.5
C0016.5
C2017.5
Hệ thống thông tinA00, A01, D01, D9015
Phân hiệu Quảng Nam
Quản trị nhân lựcA00, D01, C0014
C2015
Quản trị văn phòngA00, D01, C0014
C2015
Luật (Chuyên ngành Thanh tra)A00, D01, C0014
C2015
Quản lý công ty nướcD01, D15, C0014
C2015
Lưu trữ họcD01, C0014
C19, C2015
Quản lý văn hóa truyền thống (Chuyên ngành quản lý di sản văn hóa truyền thống và cải cách và phát triển du lịch)A00, D01, C0014
C2015
Văn hóa học(Chuyên ngành văn hóa du lịch)(Chuyên ngành văn hóa truyền thông)D01, D15, C0014
C2015
Phân hiệu TP HCM
Quản trị văn phòngA0116.5
C00, D01, D1515.5
LuậtA00, D01, C0016
A0117
Quản lý bên nướcA00, D01, D15, C0015.5
Lưu trữ học (Chuyên ngành Văn thư – lưu lại trữ)C00, C03, C19, D1414.5