Chậu cây tiếng anh là gì

Một trái bom được giấu trong một chậu hoa cùng phát nổ bên ngoài một đồn công an ở Surat Thani, có tác dụng 1 tín đồ chầu trời.

Bạn đang xem: Chậu cây tiếng anh là gì


A bomb that had been hidden in a flower pot exploded outside the Surat Thani police station & killed a municipal employee.
Những chỗ con muỗi hoàn toàn có thể sanh sản là (1) vỏ xe truất phế thải, (2) máng xối, (3) chậu hoa, (4) chậu thau hoặc phần đông trang bị dụng cất nước, (5) lon quăng quật đi, (6) những phuy cất nước
Possible breeding sites are (1) abandoned tires, (2) rain gutters, (3) flowerpots, (4) buckets or other containers, (5) discarded cans, (6) barrels
Làm sao một bạn tỉ mỉ nlỗi ông, tất cả một cuốn sách làm cho vườn cửa, Mà lại có thể không chăm chút gì mang lại chậu hoa bên trên cửa sổ? Thật là mỉa mai.
How could a man as meticulous as you own such a book yet completely neglect the flowers in his own window box?
Vào đầu niên học tập 1997-1998 tại Phi-líp-pin, Sở Y Tế sẽ khuyên ổn các thầy giáo không nên được sắp xếp những chậu hoa trong chống học tập, nhằm mục tiêu rời các nguy cơ truyền truyền nhiễm.
Interestingly, at the beginning of the 1997/98 school year, the department of health in the Philippines discouraged the use of flowerpots in school classrooms for this reason.
Ban đầu bà nuốm xua xua cái mùi hương này đi, tin tưởng rằng nó phía tự chậu hoa phía bên ngoài hành lang cửa số, nhưng mùi nhanh chóng trsống bắt buộc bạo gan hơn cùng bà ấy bước đầu mất cảm xúc ở chân.
At first she dismissed the smell, believing it to lớn be from flowers outside of the window, but the odor soon became stronger and she began to lớn thảm bại feeling in her legs.
Ví dụ: ví như báo cáo của người sử dụng bao gồm bảy ngày vừa qua và từ khóa "chậu hoa" không sở hữu và nhận được lượt hiển thị như thế nào trong suốt bảy ngày kia thì "chậu hoa" sẽ không mở ra vào report.
For example, if your report covers the last seven days, & your keyword "flowerpot" received no impressions during those seven days, then "flowerpot" won"t appear on the report.
Matt Froin, dân cày nông trại sữa nghỉ ngơi New Canaan, Connecticut, anh ấy ngủ dậy vào một trong những ngày với phân biệt phân của bầy trườn còn trân quý rộng sữa, Anh có thể dùng bọn chúng làm chậu hoa từ bỏ phân diệt.

Xem thêm:


Matt Froind, a dairy farmer in New Canaan, Connecticut, who woke up one day và realized the crap from his cows was worth more than their milk, if he could use it to lớn make these biodegradable flower pots.
Kiến trúc sư Galeazzo Alessay mê (1512–1572) sẽ xây cất những công trình palazzi lung linh của thị trấn, tương tự như giữa những thập kỷ tiếp theo sau năm mươi năm là Bartolomeo Bianteo (1590–1657), nhà xây đắp phần nhiều chậu hoa chưng bàn của Đại học Genova.
The architect Galeazzo Alessay mê (1512–1572) designed many of the city"s splendid palazzi, as did in the decades that followed by fifty years Bartolomeo Bianco (1590–1657), designer of centrepieces of University of Genoa.
Bạn đang hy vọng đợi một thành phố như vậy này còn có hầu hết chậu hoa cải tiến bên trên Đại lộ Michigan, chỗ fan phong phú bán buôn, tuy nhiên nếu như bạn đi dọc từ đa số con phố những hộp hoa đã không giống nhau từ bỏ đường này quý phái đường khác: bao gồm sự nhiều chủng loại trong thực trang bị.
You would expect a city like this to lớn have upgraded flower boxes on Michigan Avenue where wealthy people shop, but if you actually go along the street you find the flower boxes change from street to street: there"s actual diversity in the plants.
The window frames are lead-lined and the flower boxes grow pink nasturtiums lớn go with the pink door.
To vì chưng so successfully, you need lớn control the temperature, the light, & the form size of the flowerpot.
Người chúng ta của chị ý giải thích: “Tôi không tồn tại đầy đủ chậu trồng với khi biết rằng cây hoa này dễ thương biết bao, thì tôi cho rằng cây cũng biến thành không sao khi mọc lên trong loại thùng cũ kỹ này đâu.
Her friover explained, “I ran short of pots, & knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn’t mind starting in this old pail.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M