Câu Đố Iq Có Đáp Án

Thử thách tư duy với năm câu đố IQ

Cho hàng số 0, 1, 10, 35, ?, bạn cũng có thể tìm ra quy vẻ ngoài để điền số tương thích vào vị trí vết hỏi chấm vào một phút không?Thách thức trí xuất sắc với bốn câu đố IQ

Các số trong tam giác đều có quy lao lý nhất định. Vào 30 giây, bạn hãy tìm quy phương pháp đó nhằm điền số thích hợp vào chỗ trống.

Bạn đang xem: Câu đố iq có đáp án
Đo trí sáng ý với tư câu đố IQ

Mỗi hình trụ đều được tạo thành bốn phần bởi nhau, mỗi phần được điền một số. Liệu bạn có tìm kiếm được mối liên hệ giữa các số này và điền giải đáp vào vệt hỏi chấm?Bốn câu đố yên cầu suy luận nhanh

Trong tư số 63, 56, 27 với 77, số nào khác hoàn toàn nếu ko kể đến tính chất chẵn - lẻ?5 câu đố thử trí thông minh

Dữ kiện đề bài bao hàm (6, 2, 3 = 12); (8, 4, 6 = 24) cùng (5, 3, 9 = 18), vậy (7, 1, 6) bằng bao nhiêu?


Kiểm tra IQ với bốn câu đố bốn duy

Nếu 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 12, 3 + 6 = 21, trong 45 giây, các bạn hãy tìm ra quy luật của những phép tính trên nhằm điền đúng tác dụng của 9 + 13 =?


Đo trí thông minh với bốn câu đố IQ

Nếu 3+2=10, 5+3=16, 6+4=20, trong một phút, liệu chúng ta có kiếm được quy qui định và điền được kết quả cho phép tính 9+3=?


Thử thách IQ với tư câu đố tư duy

Cho hàng số 18, 10, 6, 4. Trong 30 giây, liệu bạn có tìm kiếm được quy điều khoản và điền số tiếp sau vào dãy?


Thử thách di chuyển que diêm để sở hữu phép tính đúng

Với phép tính 5 - 3 + 6 = 9 sẽ cho, vào 15 giây, bạn hãy bổ sung cập nhật một que diêm để có công dụng đúng.


Bốn câu đố demo tài đo lường và tính toán nhanh

Chỉ tất cả 30 giây để sắp xếp các số và ký hiệu Toán học mang đến trước thành một phép tính, hoặc tìm số còn thiếu, liệu bạn có tìm thấy đáp án?


Bốn câu đố suy luận

Cho dãy số 16, 06, 68, 88..., 98, trong đôi mươi giây bạn có tìm ra quy cách thức của chúng và điền đúng số còn thiếu vào lốt hỏi chấm?


Kiểm tra IQ với tư câu đố

Nếu 11+11=4, 12+12=6, 13+13=8, liệu bạn có search ra hiệu quả của phép tính 14+14 trong trăng tròn giây?


Đo độ cấp tốc trí với tứ câu đố

Bạn có 30 giây nhằm suy luận, giám sát và đo lường và tìm kiếm ra đáp án cho mọi câu đố Toán học.

Xem thêm:


Thử thách suy luận với tứ câu đố

Nếu 0003=33, 001=12, 00005=54, trong 20 giây, liệu các bạn có biết 0134 cho kết tác dụng bao nhiêu?


Tìm quy chế độ dãy số trong 30 giây

Cho dãy số 1, 2, 4, 6, 10, 12, 16, 18, 22. Trong 30 giây, các bạn hãy tìm quy mức sử dụng của bọn chúng và điền nhị số tiếp theo.


Thể dục trí óc với tư câu đố

Bạn nên tính toán, đưa ra quy luật pháp hoặc đơn giản và dễ dàng là quan gần cạnh để tìm ra giải đáp cho rất nhiều câu đố.


Bốn câu đố rèn tứ duy

Bạn hãy suy luận, tính toán, tìm ra quy luật để điền số phù hợp vào vị trí dấu hỏi chấm ở mỗi hình.