BIÊN ĐỘ GIAO DỊCH SÀN UPCOM

1. THỜI GIAN GIAO DỊCH giao dịch từ thiết bị Hai mang lại thứ Sáu sản phẩm tuần, trừ các ngày ngủ theo quy định của bộ Luật Lao động.


kính chào bán đối đầu theo lô CP của Tổng Công ty support xây dựng thủy lợi vn - CTCP bởi vì SCIC nắm giữ


Đấu giá quyền download CP của CTCP kinh doanh thị trường chứng khoán TP. Sài gòn do công ty Đầu tư Tài chủ yếu Nhà nước TP. Hồ nước Chí Minh sở hữu


cp Quy định thanh toán giao dịch Biểu giá dịch vụ thương mại kinh doanh chứng khoán phái sinh (Hợp đồng Tương lai) hội chứng quyền có đảm bảo Quỹ mở - ETF Quỹ ENF Quỹ MAFEQI Quỹ lucidrhythms.com-SCA Quỹ VCBF-BCF Quỹ VCBF-TBF Quỹ VFMVF1 Quỹ VFMVF4 Quỹ lucidrhythms.com-BF Quỹ VLGF trái khoán SBond tin tức Trái phiếu SBond thanh toán trực tuyến đường SBond KẾT NỐI ĐẦU TƯ Thông tin chứng khoán chào phân phối
Đăng nhập giao dịch trực tuyến
Quy định giao dịch thanh toán tại UPCOM
thời hạn giao dịch

Giao dịch từ thiết bị Hai mang đến thứ Sáu mặt hàng tuần, trừ những ngày ngủ theo quy định của bộ Luật Lao động.

Bạn đang xem: Biên độ giao dịch sàn upcom

Giờ Giao Dịch

Phương Thức Giao Dịch

Lệnh sử dụng (*)

9h00 - 11h30

Khớp lệnh liên tiếp I

LO

Đượchủy/ sửa lệnh

11h30 - 13h00

Nghỉ giữa phiên

13h00 - 15h00

Khớp lệnh thường xuyên II

LO

Đượchủy/ sửa lệnh

9h00 - 11h30& 13h00- 15h00

Khớp lệnh thỏa thuận

Lệnh thỏa thuận

(*) Ghi chú:

LO - lệnh giới hạn: là lệnh cài đặt hoặc lệnh bán đầu tư và chứng khoán tại một nút giá khẳng định hoặc tốt hơn; ghi mức chi phí cụ thể; bao gồm hiệu lực cho đến hết ngày thanh toán giao dịch hoặc cho tới khi lệnh bị hủy bỏ.


Phương thức thanh toán

Khớp lệnh liên tục: là phương thức thanh toán được khối hệ thống thực hiện tại trên đại lý so khớp các lệnh sở hữu và lệnh bán chứng khoán ngay trong lúc lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch. Giá chỉ khớp là mức giá của các lệnh số lượng giới hạn đối ứng vẫn nằm đợi trên sổ lệnh.

Khớp lệnh thỏa thuận: Là phương thức giao dịch thanh toán mà bên mua và bên bán tự thỏa thuận hợp tác với nhau về các điều khiếu nại giao dịch, kế tiếp thông báo mang đến công ty đầu tư và chứng khoán ghi nhận hiệu quả giao dịch vào khối hệ thống giao dịch. Hoặc mặt mua/ bên bán trải qua công ty chứng khoán để tìm đối tác giao dịch thỏa thuận đối ứng.


chế độ khớp lệnh giao dịch
1. Ưu tiên về giá:
Lệnh thiết lập với mức giá cao hơn được ưu tiên tiến hành trước.Lệnh bán ra với mức chi phí rẻ hơn được ưu tiên tiến hành trước.
2. Ưu tiên về thời gian:

Trường hợp những lệnh tải hoặc lệnh bán có cùng mức giá thành thì lệnh nhập vào khối hệ thống giao dịch trước được ưu tiên thực hiện trước.


Đơn vị thanh toán giao dịch

Đối với thanh toán khớp lệnh lô chẵn: 100 cổ phiếu.

Không quy định đơn vị giao dịch so với giao dịch thỏa thuận.

Giao dịch thỏa thuận không được phép triển khai trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày thanh toán giao dịch trở lại sau thời điểm bị tạm xong giao dịch 25 ngày liên tiếp cho đến khi có mức giá tham chiếu được xác lập từ hiệu quả của thủ tục khớp lệnh liên tục.


Đơn vị yết giá

Loại chứng khoán

Phương thức giao dịch

Đơn vị yết giá

Cổ phiếu

Giao dịch khớp lệnh

100 đồng

Giao dịch thỏa thuận

Không quy định


Biên độ dao động giá

Biên độ dao động giá khí cụ trong ngày đối với cổ phiếu là ± 15% so với mức giá tham chiếu.

Giá tối đa (Giá trần) = giá tham chiếu x (100% + Biên độ dao động giá)

Giá về tối thiểu (Giá sàn) = giá chỉ tham chiếu x (100% - Biên độ giao động giá)

Giá tham chiếu là trung bình gia quyền của các giá giao dịch lô chẵn tiến hành theo thủ tục khớp lệnh tiếp tục của ngày giao dịch thanh toán gần tốt nhất trước đó.

Xem thêm: Một Số Thang Máy Nhanh Nhất Thế Giới : 95 Tầng Trong 43 Giây

Đối với cp mới niêm yết hoặc thanh toán giao dịch trở lại sau khi bị tạm chấm dứt giao dịch 25 ngày liên tiếp, biên độ xê dịch giá trong ngày giao dịch thứ nhất là ±40% so với cái giá tham chiếu.

Đối cùng với trường hòa hợp trả cổ tức/thưởng bằng cp quỹ mang đến cổ đông hiện nay hữu trong ngày không tận hưởng quyền hoặc trả cổ tức bằng tiền lớn hơn hoặc bởi giá trung bình gia quyền trong ngày giao dịch thanh toán liền trước thời gian ngày không hưởng trọn quyền thì biên độ dao động giá là ±40% so với giá tham chiếu.


công cụ về giao dịch thanh toán

Loại triệu chứng khoán

Phong tỏa tiền/ cổ phiếu

Thanh toán tiền

Thanh toán cổ phiếu

Lệnh mua/ cung cấp cổ phiếu

Từ T+0 mang đến T+2

T+2

T+2

Ghi chú:

T: là ngày thanh toán giao dịch theo thủ tục khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Phong lan tiền đối với lệnh mua, phong lan cổ phiếu so với lệnh bán.

Thanh toán tiền: ghi giảm/tăng chi phí trên tài khoản KH mua/bán cổ phiếu.

Thanh toán cổ phiếu: ghi giảm/tăng cp trên thông tin tài khoản KH bán/mua cổ phiếu.


thanh toán lô lẻ

Phương thức giao dịch: khớp lệnh tiếp tục và thỏa thuận.

Khối lượng đặt lệnh tự 01 mang đến 99 cổ phiếu.

Giao dịch lô lẻ ko được phép triển khai trong ngày giao dịch đầu tiên của cp mới niêm yết hoặc ngày thanh toán trở lại sau thời điểm bị tạm dứt giao dịch 25 ngày liên tiếp cho tới khi có mức giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.


Sửa, diệt lệnh vào phiên giao dịch

Trong thời gian giao dịch khớp lệnh:

Chỉ được sửa lệnh (sửa giá, sửa khối lượng) và hủy lệnh so với lệnh chưa khớp. Thiết bị tự ưu tiên của lệnh sau thời điểm sửa được xác minh như sau:

Trường thích hợp sửa trọng lượng giảm: sản phẩm tự ưu tiên của lệnh không vậy đổi.Trường phù hợp sửa khối lượng tăng hoặc sửa giá: thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ thời điểm lệnh sửa được nhập vào khối hệ thống giao dịch.

Trong thời hạn giao dịch thỏa thuận:


Giao dịch thỏa thuận hợp tác đã tiến hành trên hệ thống giao dịch UPCOM ko được phép diệt bỏ.
Mở thông tin tài khoản website Trading GDCK cơ sở web Trading GDCK phái sinh bảng báo giá

TRUNG TÂM PHÂN TÍCH


WEB TRADING


MOBILE TRADING


PRO TRADING


Điều khoản chung


hỗ trợ


liên kết với lucidrhythms.com


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN lucidrhythms.com
đứng top
khách hàng cá nhân khách hàng tổ chức tin tức
*
Vi
*
Vi
*
En
*
简体中文
*
日本語
×
công ty cổ phần kinh doanh chứng khoán lucidrhythms.com