19 ủy viên bộ chính trị

(Chinhphu.vn) - Ngày 1/2, tại phiên Bế mạc Đại hội XII, bạn hữu Võ Vnạp năng lượng Thưởng trọn, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII đã report hiệu quả bầu CN sự Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Bạn đang xem: 19 ủy viên bộ chính trị


*
Hội nghị lần trước tiên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản toàn quốc khóa XIII.

I - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đang thai 18 đồng minh Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Nguyễn Phụ Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng mạo Chính phủ

3. Đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

4. Đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV thành phố Hà Nội

5. Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

6. Đồng chí Võ Vnạp năng lượng Ttận hưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

7. Đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng nhà nước, Bộ trưởng Sở Ngoại giao

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nên, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

9. Đồng chí Tô Lâm, Sở trưởng Bộ Công an

10. Đồng chí Phan Đình Trộc, Trưởng Ban Nội chủ yếu Trung ương

11. Đồng chí Trần Cđộ ẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

12. Đồng chí Phan Vnạp năng lượng Giang, Tổng Tsi mưu trưởng Quân nhóm Nhân dân Việt Nam, Thđọng trưởng Sở Quốc chống.

Xem thêm:

13. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án dân chúng buổi tối cao

14. Đồng chí Trần Thanh hao Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

15. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị giang sơn Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

16. Đồng chí Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân team Nhân dân Việt Nam

17. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công Thương thơm, kiêm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

18. Đồng chí Đinc Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính

II- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII vẫn thai đồng chí Nguyễn Prúc Trọng, Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa cả nước giữ chức Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

III- Ban Bí tlỗi Trung ương khóa XIII tất cả một số đồng minh Ủy viên Sở Chính trị được Sở Chính trị phân công tmê say gia Ban Bí tlỗi với 5 bằng hữu được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gồm:

1. Đồng chí Lê Minc Hưng, Chánh Văn uống chống Trung ương Đảng

2. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng viên Chính trị Quân nhóm quần chúng. # Việt Nam

3. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Sở trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

4. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Phó Chủ nhiệm sở tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương

5. Đồng chí Lê Minh Khái, Tổng Tkhô cứng tra Chính phủ

IV- Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, có 19 đồng chí:

1. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

2. Đồng chí Hồ Minch Chiến, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

3. Đồng chí Nghiêm Phụ Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

4. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Vụ trưởng, Thư ký Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

5. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

6. Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

7. Đồng chí Nguyễn Vnạp năng lượng Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

8. Đồng chí Nguyễn Văn uống Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII

9. Đồng chí Vũ Khắc Hùng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

10. Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn chống Ban Tổ chức Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí tlỗi Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh Hà Tĩnh

12. Đồng chí Tô Duy Nghĩa, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

13. Đồng chí Võ Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

14. Đồng chí Nguyễn Văn uống Nhân, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

15. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

16. Đồng chí Trần Văn Rón, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thỏng Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh giấc Vĩnh Long

17. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

18. Đồng chí Cao Vnạp năng lượng Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

19. Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII

V - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Sở Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII giữ lại chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Từ khóa: Đại hội , Sở Chính trị , Chủ tịch nước , Nguyễn Prúc Trọng , Nguyễn Xuân Phúc , Chính trị , Thủ tướng tá , Phạm Minc Chính , Vương Đình Huệ , Trần Tuấn Anh , Nguyễn Hòa Bình , Lương Cường , Đinch Tiến Dũng , Phan Vnạp năng lượng Giang , Tô Lâm , Trương Thị Mai , Trần Thanh hao Mẫn , Phạm Bình Minch , Nguyễn Văn Nên , Nguyễn Xuân Thắng , Võ Văn Thưởng , Phan Đình Trộc , Trần Cđộ ẩm Tú , Đỗ Văn uống Chiến , Bùi Thị Minc Hoài , Lê Minc Hưng , Lê Minc Khái , Nguyễn Trọng Nghĩa , Trần Cđộ ẩm Tú